lauantai 27. syyskuuta 2014

Esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin johtajina

Esimiesten osaaminen alaisten työhyvinvoinnin johtajina arvioitiin tutkimuksessamme melko heikoksi, 28% vastaajista arvioi osaamisen hyväksi tai erinomaiseksi. Tämä tulos on saanut suuren huomion – ansiosta! Guy Ahonen kommentoi tulosta Helsingin Sanomissa "Tämä kuva on aika karmea" - http://www.hs.fi/tyoelama/a1411525389855?jako=efe75e41abd113f7061a8fdfb5a74de2&ref=tw-share

Suuren huomion innoittamana tein jatkoanalyyseja tämän perustuloksen syventämiseksi. Ja havaitsin onnekseni, että strategisen hyvinvoinnin järjestelmällinen johtaminen auttaa! Jo se, että organisaatio oli asettanut tavoitteet strategisen hyvinvoinnin kehittämiselle, nosti esimiesten osaamisen arvion 37%:iin. Kun esimiesten rooli alaisten työhyvinvoinnin tukijoina oli määritelty, nousi luku edelleen 40%:iin. Ja kun vielä johto oli ottanut työhyvinvoinnin pontevasti osaksi strategiatyötään, nousi luku edelleen 51%:iin. Nämä tulokset siis perusjakaumien mukaan.

Aineiston regressioanalyysi toi edelleen syvyyttä tulkintaan. Analyysin mukaan esimiesten osaamisen tason vaihteluja selittivät esimiesroolin määrittäminen (siis alaisten työhyvinvoinnin tukijoina), työhyvinvoinnin huomioon ottaminen työkuormituksen säätelyssä, johdon strategiatyössä ja henkilöstön palkitsemisessa, jatkuvan parantamisen mallin käytön aktiivisuus työsuhde- ja henkilöstöasioissa, sekä yhteisten henkilöstötapahtumien aktiivisuus. nämä muuttujat selittivät esimiesten osaamisesta 31%, siis melko paljon. Parhaiten tulosta voidaan konkretisoida, kun otetaan se organisaatioryhmä, jossa sekä esimiesrooli että johdon strategiatyö oli kohdallaan, siinä ryhmässä osaavia esimiehiä oli 60%. Oheinen kuva selkeyttää tilannetta hyvin.

Lähde: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 -tutkimus. Tekijät Ossi Aura, Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen ja Tomi Hussi. Kustantajat Pohjola Vakuutus Oy ja Terveystalo, yhteistyössä Työterveyslaitos ja Juhani Ilmarinen Consulting Oy

 
Mitä opimme tästä? Järjestelmällinen strategisen hyvinvoinnin johtaminen (management merkityksessä) antaa mahdollisuuden esimiehille johtaa strategista hyvinvointi hyvin (leadership merkityksessä).
Lataa tutkimusraportti: www.terveystalo.com/tyohyvinvointi
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti